A WHO igazgató díját kapta Ádány Róza professzor.

Egészségügy - 2023-03-08

"A lakosság jó egészségi állapota az ország társadalmi-gazdasági felemelkedésének záloga" – jelentette ki Prof. Ádány Róza, aki nemrégiben vehette át a WHO Regionális Igazgatói Díjat a WHO Európai Régiója lakosságának egészségéhez és jóllétéhez való kiemelkedő hozzájárulása elismeréseként.

Ádány Róza, a Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Népegészség- és Járványtani Intézet és a Semmelweis Egyetem tanára több mint két évtizede segíti a WHO Európai Regionális Irodájának munkáját. A díjat dr. Östlin Piroska, a WHO regionális tanácsadója adta át Debrecenben a hazai és nemzetközi tudományos életben egyaránt elismert szakembernek.

"Rendkívül büszke vagyok arra, hogy én adhattam át Ádány Rózának a WHO elismerését - mondta dr. Östlin Piroska, a WHO egészségpolitikai szakértője. Elsősorban azért, mert a WHO képviseletében személyesen dolgozhattam együtt Ádány professzorral és munkatársaival a népegészségügyi kutatás és a lakosság egészségi állapotát javító népegészségügyi programok megtervezésén. Erre a munkára nagy szükség van most is, amikor azt látjuk, hogy a jó egészség, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a jó közérzet, vagy ahogyan szoktuk mondani, a jóllét, még mindig sokak számára nehezen elérhető."

A WHO szakértője kiemelte, hogy Ádány Róza értékes kutatásokat végzett a legkiszolgáltatottabb emberek, így a romák egészségi állapotával és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban, és kezdeményezte a roma populáció népegészségügyi helyzetével foglalkozó kutatói hálózat kialakítását azon közép-kelet-dél-európai országok szakembereinek részvételével, ahol a roma népesség nagy arányban képviselteti magát.

"A WHO igazgatójának elismerése nagy öröm számomra, de hangsúlyozni szeretném, hogy a díjat nem egyéni teljesítményem, hanem sokkal inkább hazai és európai kollégáimmal a népegészségügyi képzésfejlesztés területén végzett munkánk, valamint az egészségegyenlőtlenségek mérséklését célzó kutatási és szakértői tevékenységünk elismerésének tekintem" - köszönte meg az elismerést Ádány Róza.

A díj átvételekor Ádány professzor hangsúlyozta, hogy az egészség a legnagyobb érték, amit birtokolhatunk, s népegészségügyi szakemberként legfőbb célja, hogy ennek az értéknek a birtoklásához minél több embertársának adjon segítséget nemzeti, vallási, társadalmi hovatartozásuktól függetlenül. "Dolgozunk tovább….nem újabb díjért, hanem az emberek egészségi állapotának javításáért, ami társadalmi-gazdasági felemelkedésünknek is záloga."

Kiadó: WHO Magyarországi Iroda