EU-bíróság: uniós jogba ütközik a magasabb szintű bíróságokhoz kirendelt bírákkal kapcsolatos lengyel joggyakorlat

EU - 2021-11-16

Ellentétes európai az uniós joggal az a lengyel gyakorlat, amely szerint a legfőbb ügyész tisztségét is betöltő igazságügyi miniszter mérlegelése alapján bármikor kirendelhetők és visszahívhatók a magasabb szintű büntetőbíróságokhoz kirendelt bírák - ítélkezett az Európai Unió Bírósága kedden.

Az ügy előzménye hogy a varsói regionális bíróság iránymutatást kért az uniós bíróságtól abban a kérdésben, hogy a büntetőügyek elbírálására hivatott ítélkező testületek összetétele összeegyeztethető-e az uniós joggal, tekintettel arra, hogy ezekben az igazságügyi miniszter által kirendelt bíró is jelen van.

A luxembourgi székhelyű bírói testület hangsúlyozza: a bírói függetlenség követelménye előírja, az ilyen kirendelésekre vonatkozó szabályok biztosítsák a szükséges garanciákat azon veszély elkerülése érdekében, hogy azt a bírói döntések tartalma feletti politikai ellenőrzés eszközeként használják fel, különösen a büntetőügyek területén.

E tekintetben az uniós bíróság hangsúlyozza: bár az igazságügyi miniszter a bírákat csak a hozzájárulásukkal rendelheti ki, számos olyan körülmény áll fenn, amely lehetővé teszi számára, hogy e bírákat befolyásolja, és kétségeket ébreszthet a függetlenségükkel kapcsolatban.

"A bírák a kirendelésük időtartama alatt nem élvezik azokat a garanciákat és függetlenséget, amelyeket egy jogállamban minden bírónak általában élveznie kellene. Az ilyen jogkör nem tekinthető összeegyeztethetőnek a függetlenség követelményének tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséggel" - teszi hozzá az ítélet.

Az uniós bírósági testület leszögezte: az önkényesség és a manipuláció veszélyének elkerülése érdekében a bíró kirendeléséről és a kirendelés megszüntetéséről szóló határozatot előzetesen ismert kritériumok alapján kell meghozni, és megfelelően meg kell indokolni.

Emellett megállapította, hogy "mivel az igazságügyi miniszter a legfőbb ügyészi tisztséget is betölti, egy adott büntetőügyben mind az ügyészség rendes szervezeti egységeinek az ügyészei, mind a kirendelt bírák felett hatáskörrel rendelkezik, ami jogos kétségeket ébreszthet a jogalanyokban az említett kirendelt bírák pártatlanságával kapcsolatban"