Társadalmi vitán a  lisszaboni akcióprogram

EU - 2006-09-07

Az Európai Unió állam- és kormányfői 2005. márciusában egyetértettek abban, hogy a növekedést és foglalkoztatást középpontba állító lisszaboni stratégia céljainak megvalósulásához elengedhetetlen a nemzeti elkötelezettség erősítése. Ennek érdekében minden tagállamnak 2005. október 15-ig 3 évre szóló nemzeti akcióprogramot kellett benyújtania az Európai Bizottságnak.

A Bizottság 2006. januárjában adta ki a dokumentum értékelését. Ezt figyelembe véve a kormány, az állam- és kormányfők által 2006. márciusában kijelölt prioritásokat (a kutatás-fejlesztést, az üzleti környezet fejlesztését, a foglalkoztatást és az energiapolitikát), a konvergenciaprogramot és az Új Magyarország Fejlesztési Terv célkitűzéseit szem előtt tartva átdolgozta és szeptember elején társadalmi egyeztetésre bocsátja a felülvizsgált nemzeti akcióprogramot.

Az akcióprogram kiemelt célként kezeli a költségvetési hiány csökkentését és az államreformot; a kutatás–fejlesztést és az innovációt; az üzleti környezet fejlesztését; a környezetfejlesztést; az energiapolitikát; az infrastruktúra-fejlesztést és a versenyelvű szabályozást; az aktív munkaerő-piaci politikák szerepének megerősítését; a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása érdekében nyújtott célzott támogatásokat; az egész életen át tartó tanulás támogatását; valamint az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítását. Az akcióprogram ismerteti a 2005 októbere óta megtett, valamint a jövőben tervezett legfontosabb intézkedéseket.

A társadalmi vitára bocsátott dokumentumot az elkövetkező hetekben megvitatja a Gazdasági és Szociális Tanács, az Országos Érdekegyeztető Tanács, az öt parlamenti párt szakértői, valamint véleményezik a fontos ágazati partnerek. A végleges változatot a kormány október 11-i ülésén hagyja jóvá és október 13-án nyújtja be az Európai Bizottságnak.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott akcióprogramot letölteni, illetve véleményezni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a www.nfh.hu   internetes címen lehet majd.