Debrecen 2007. évi költségvetésének koncepciója: alkalmatlan a tervezés előkészítésére

Fontos - 2006-12-14

A közgyűlés elé kerülő költségvetési koncepció nem mutatja be teljeskörűen a költségvetés forráslehetőségeit, egyáltalán nem kezeli a kiadási előirányzatok keretszámait, így alkalmatlan arra, hogy a 2007 évi költségvetés tervezését koncepcionálisan előkészítse. - ismertették az MSZP véleményét a debreceni önkormányzati ülés előterjesztéseiről Csedrik Katalin és Szathmári Károly, az MSZP önkormányzati képviselői, december 13-i sajtótájékoztatójukon.

 

Elöljáróban indokolt tisztázni azt, hogy mi a koncepció készítés célja. Az Államháztartási Törvény és az előterjesztés szerint is a koncepció meghatározza a következő év költségvetésének prioritásait, bemutatja a lehetőségeket és meghatározza a költségvetés tervezésének menetét.

 

Az előterjesztés 14 oldalon keresztül részletesen foglalkozik az országos költségvetés előterjesztéseivel, teljesen konkrét számokkal és arányokkal. Talán csak a részletesség alapossága igazolásaként megemlítem, hogy az előterjesztés foglalkozik a 4 %-os játékadóval, vagy a bányászati ágazat támogatásaival. Ezt követően 3 oldalon keresztül felvázolja a 2007 évi várható saját bevételeket (helyi adók, vagyonhasznosítási bevételek) és 1 oldalon az átengedett bevételeket, valamint állami támogatásokat, melyek összegzéseként megállapítást nyer, hogy 38-40 milliárd forint között tervezhető reálisan.

Az anyag ezen fejezete egyáltalán nem foglalkozik azokkal az ismert, bár mértékében nem teljesen pontosan tervezhető bevételi forrásokkal, melyek az eddigi költségvetés tapasztalatai szerint 4-6 milliárd forint reális bevételt jelentenek (ilyenek pl. a pénzmaradvány, a központi költségvetés ágazati soraiból feladatellátásra adott normatívák, támogatások, pályázati bevételek stb.).

 

A koncepció másik fő tartalmi eleme a 2007 évi várható kiadások számbavétele összességében 3 oldalon jelenik meg úgy, hogy egyetlen egy számot sem tartalmaz.

 

Mindezek figyelembe vételével a közgyűlés elé kerülő költségvetési koncepció nem mutatja be teljeskörűen a költségvetés forráslehetőségeit, egyáltalán nem kezeli a kiadási előirányzatok keretszámait, így alkalmatlan arra, hogy a 2007 évi költségvetés tervezését koncepcionálisan előkészítse.