Döntött a parlament a pénzügyi csomag módosításairól

Fontos - 2006-12-12

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításairól szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokról döntött hétfőn a parlament, legtöbb elfogadott módosítást a költségvetési bizottság nyújtotta be.

A társasági adótörvény egyik figyelmet érdemlő módosítása szerint, amennyiben egy társaság egy másikban legalább 30 százalékos részesedést szerez, akkor ezt - 30 napon belül - bejelentheti az adóhivatalnak. Ha ezt megtette és a megszerzett részesedést legalább 2 évig megtartotta, akkor eladásakor az árfolyamnyereség csökkenti az adózás előtti eredményét.

 

 A személyi jövedelemadó változásai

 

Az elemi csapás ugyanazzal a meghatározással került be a társasági adótörvénybe, mint az szja-ba. Tehát a jégeső, az árvíz, a fagy, a tűz stb. tartozik ebbe a körbe, de kiegészül egy megkötéssel: az ilyen kárnak el kell érnie a cég előző évi árbevétele 15 százalékát. Meghatározza a módosítás a kár igazolását is. Az erről szóló okmányt kiállíthatja a biztosító, a mezőgazdasági igazgatási- és a katasztrófavédelmi szerv is. Végső soron azonban elfogadható a károsult által kiállított jegyzőkönyv is, de azt a kár bekövetkezte után 15 napon belül kell megküldeni az adóhatóságnak. Ezt a szabályt jövő év február 15-től, az akkortól keletkezett károkra kell alkalmazni.

 

Miután egy korábbi módosítás ez év első napjával megszüntette a munkáltatói adóbevallást (amikor a munkaadó intézte az szja bevallást), most - az Érdekegyeztető Tanácsban született megállapodás szerint - újra visszajön a rendszerbe ez a technika. Tehát újra háromféle módon lehet bevallani a személyi jövedelemadót: önbevallással, adóhatósági adómegállapítással (amikor az APEH készíti el a bevallást), illetve munkáltatói adómegállapítással. Ez utóbbi akkor kérhető, ha az adózó adóhatósági adómegállapításra lenne jogosult, és a szükséges igazolásokat határidőre (március 20-ig) átadja a munkaadójának. (A munkavállalónak február 15-ig kell nyilatkoznia arról, hogy a munkaadójával kívánja elkészíttetni az adóbevallását.) Az is kérhet munkáltatói adómegállapítást, aki több munkaviszonyban dolgozott az adott évben.

 

Miután az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a házipénztár adót, egy szigorító szabály került be az szja törvénybe. Ez pedig úgy szól, hogy a házipénztárból legfeljebb 30 napra lehet kiadni kamatmentesen előleget, vagy elszámolásra kiadott pénzt. Ez a szabály a törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, tehát körülbelül február közepétől kell alkalmazni majd.

 

 

A különadóról szóló módosítás

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvényhez benyújtott - a költségvetési bizottság által jegyzett - módosítás indoklása szerint az állam több olyan hitelkonstrukcióhoz nyújt támogatást, amelynél a kedvezményt nem jogszabály tartalmazza. Így ezek a támogatott hitelek nem tartoznak bele a járadék alapba. Ez a megkülönböztetés nem indokolt, mivel az állam a kevésbé átlátható konstrukciókat preferálja. Így jövő év február 15-től minden olyan kamat után fizetni kell a járadékot, amelyhez az állam támogatást ad, és a támogatással a bank számol el.

 (MTI)