Petárdázni tilos, de mi az, amit szabad?!

Fontos - 2006-12-28

Vége a karácsonynak, készülődünk a szilveszterre. Ez a vigasság, az öröm, a zenés ünneplés ideje, amikor számot vetünk az évben történtekkel, s a jövő év kezdetét ünnepelve, valami újra, elhatározásaink, fogadalmaink betartására, megvalósítására törekszünk.

Az év búcsúztatásához, az új év köszöntéséhez hozzátartozik a dudálás, s napjainkban a játékos illetve a kistűzijáték jellegű pirotechnikai eszközök által adott fény-, illetve hangjelzések is.

Viszont ezek megvásárlása, használata, tartására szabályhoz kötött, mellyel mielőtt ilyen eszközt vásárolnánk jó ha tisztában vagyunk, nehogy egy rendőri ellenőrzés során derüljön ki, hogy nem a jog útján haladunk:

 

A pirotechnikai termékeket az erre vonatkozó jogszabály kategóriákba sorolja, ami a lakosságot érinti azok az I. és a II. osztályba tartoznak.

 

Az I. pirotechnikai osztályba tartoznak a játékos pirotechnikai termékek, melyeket 14 életévüket betöltött személyek vásárolhatnak, tarthatnak maguknál, illetve használhatnak fel. Egyidőben egy személynél összesen 1 kg-nyi termék lehet.

Ezen termékek az év bármely szakában az ezen termékek árusítására engedéllyel rendelkező üzletekben beszerezhetők.

 

A jogalkotó a szilveszteri mulatság idejére engedélyezte a II. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, un. kistüzijáték-termékek engedély nélküli vásárlását 2006. december 28-31- ig nagykorú személyek számára, akik a megvásárolt termékeket 3 kg bruttó tömegig tárolhatják, illetve használhatják fel.

Ezeket a termékeket az árusításukra engedéllyel rendelkező üzletekben, illetve nagyobb bevásárlóhelyek előtt, tereken jogszabályban előírt feltételek betartása mellett árusításukra engedéllyel rendelkező eladók konténerekben árusíthatják, oly módon, hogy minden termék legkisebb egységcsomagján címkének kell szerepelnie, a terméktől el nem választható módon, valamint a vevő részére használati útmutatót kell átadni.

A szabály szerint a csomagoláson magyar nyelven, jól olvasható ( 1,5 mm nagyságú kisbetű méretben ), közérthető  módon fel kell, hogy legyen tüntetve:

- gyártó neve, telefonszáma

- termék neve, kódja

- termék pirotechnikai osztályba sorolása

- termék hatóanyag tartalom ( nettó súly)

- gyártás időpontja

- gyártás, forgalomba helyezés engedélyezés száma

- felhasználási idő:

- tűzveszélyességi osztály:

- kezelési útmutató

- baleset és egészségvédelmi figyelmeztetés

 

Az engedély nélkül 2006. december 28-31 között megvásárolt II. pirotechnikai osztályba tartozó  termékeket a vásárlók 2006. december 31—én 18.00 órától 2007. január 01-én 06.00 óráig használhatják fel, ezt követően a fel nem használt, hibás, vagy lejárt szavatosságú termékeket 5 napon belül a forgalmazóhoz vissza kell szállítani, aki köteles azokat térítés nélkül visszavenni.

Vagyis, ha ideiglenes jelleggel működik az árusító hely, az köteles a szilvesztert követően további 5 napon keresztül nyitva tartani, s visszavenni az általa eladott – fentebb részletezett - különböző okokból fel nem használt eszközöket.

Aki a meghatározott határidőn belül a fel nem használt pirotechnikai eszközt nem adja le szabálysértést követ  el  az 1999. évi LXIX. tv ( a szabályértésekről) 140. §-ában ( Polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés) foglaltak szerint:

 

„ (1)  Aki a polgári felhasználású robbanóanyagok előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegi, továbbá robbanóanyagot vagy robbanószerkezetet talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, s ezt a tényt haladéktalanul a legközelebbi települési önkormányzat jegyzőjének, vagy a  rendőrségnek nem jelenti be, illetve pirotechnikai tevékenységet végez 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

(2)  Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.”

(4) Azt a pirotechnikai terméket, amelyre az (1)- (2) bekezdésben meghatározott  szabálysértést elkövették, el kell kobozni!”

 

A fenti pirotechnikai eszközöket az engedély nélküli használat során is csak úgy szabad használni, hogy az mások életét, testi épségét ne veszélyeztesse. Csak kültéren ( tömegközlekedési eszközökön is tilos), s csak a használati útmutatóban meghatározott módon ( mindenféle átalakítása, hatásnövelése az adott pirotechnikai eszköznek, nagyobb balesetveszélyt rejt magában, így azokat csakis és kizárólag a használati utasításban foglaltak szerint szabad és engedélyezett felhasználni.

 

Fontos szabály, hogy a petárda árusítása, használata továbbra is tiltott!