A bűn városa Debrecen?

Helyi - 2006-07-21

Debrecen lett a legbűnösebb nagyváros a 2005-ös statisztikai adatok szerint: itt ugyanis ezer főre vetítve kétszer annyi bűntényt regisztráltak a hatóságok, mint például Hódmezővásárhelyen vagy Nagykanizsán - áll a HVG csütörtöki számában megjelenő írás beharangozójában. Az alábbi sajtóközleményt kaptuk az ügy kapcsán a rendőrségtől.

S a j t ó k ö z l e m é n y

A HVG magazin munkatársa 2006. július 17-én e-mailben kérdéseket intézett a Debreceni Rendőrkapitányság felé a 2005. évi Egyesített Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai adatok (ERÜBS) vonatkozásában. A Debreceni Rendőrkapitányság a HVG magazin kérdéseire válaszolva, az alábbi közleményt bocsátotta a magazin munkatársa rendelkezésükre, mely alapján a tudósító a 2006. július 20-i számban egy országos bűnözési körképet készített, melyben Debrecen, mint „bűnös város” szerepel.

 

A Debreceni Rendőrkapitányság a média hiteles, pontos és egyenlő mértékben történő tájékoztatása érdekében fontosnak tartja, hogy a velünk napi kapcsolatban álló sajtóorgánumok is megkapják azt a tájékoztatót, melyet a kapitányságunk a tavalyi évi ERÜBS adatok alapján a HVG rendelkezésére bocsátott.

    

2005. évben a Debrecen területén elkövetett bűncselekmények számában drasztikus növekedés történt. Az elmúlt évi 9-10.000 elkövetett bűncselekményhez képest 2005. évben 16.555 bűncselekményt regisztráltunk. A jelentős növekedés döntően két bűncselekménytípus: a tiltott pornográf felvétellel visszaélés ( 2804 bűncselekmény), valamint a – vagyon elleni bűncselekmények közé sorolt – szerzői vagy szomszédos joghoz kapcsolódó jogok megsértése ( 4280 bűncselekmény) terén történt eredményes felderítő munkából fakadt. Ezen bűncselekmények mindösszesen 4 büntetőeljárást takarnak. Megjegyzendő, hogy a tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekmény típus társadalomra való veszélyessége viszonylag csekély, illetve az állampolgárok biztonsági érzetét egyáltalán nem befolyásolja.

 

A „tisztított statisztikai adatok” alapján ( ha a fenti két bűncselekménytípust figyelmen kívül hagyjuk) megállapítható, hogy a városban 9471 bűncselekmény történt, amely megfelel a korábbi évek átlagának. Ezt támasztja alá az is, hogy gyakorlatilag darabra pontosan ugyanannyi feljelentés érkezett a Debreceni Rendőrkapitányságra, mint 2004. évben. A nyomozati eredményességünk 72 %, míg a felderítési eredményességünk 62,6%. A kiugró eredmények is e két bűncselekmény sikeres felderítésének köszönhetőek. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk a tisztított nyomozati eredményesség 49 %, míg a felderítési eredményesség 36,03 %.

    

Az elkövetett bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. A „tisztított adatok” szerint az ilyen jellegű cselekmények teszik ki a deliktumok 57 %-át, mely a korábbi évekéhez hasonlóan alakult. Ezen belül sajnos nőtt mind a lopások, mind a betöréses lopások száma, a lakosság szubjektív biztonsági érzetét negatívan befolyásoló lakásbetöréseknél a növekedés 50 %-os. ( viszont a kapitányság a vagyon elleni bűncselekményt elkövető személyek közül hasonló arányban többet vont eljárás alá.) Gyakoribbá váltak a zseblopások, ahol rendkívül nagy a sértetti közrehatás. ( az elkövetők általában a  tömegközlekedési eszközökön utazó fiatalokat szemelik ki, akik hátizsákjainak külső zsebében ( jól láthatóan) mobiltelefonok, illetve egyéb értéktárgyak vannak).

 

A lakásbetörések visszaszorítása érdekében számos megelőzési felhívással élt és él a Debreceni Rendőrkapitányság a lakosság felé, hiszen a lakások egy-egy jól megerősített ajtótokkal és megfelelő zárral való ellátása nagyban elkerülhetővé teszi az áldozattá válást. A Debreceni Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztályán egy Betörési Alosztály is működik, akik portyaszolgálataikkal, valamint elemző-értékelő munkájukkal sok esetben sikerül egy-egy elkövetői kört kiiktatniuk egy-egy betöréssel fertőzött övezetből.

   

A HVG újságban korábban megjelent megyei bűnözési térkép Hajdú-Bihar megyét 3. helyen említi, mint ahol a legtöbb a garázda jellegű bűncselekmények száma. A megküldött statisztikai adatok szerint ez Debrecen vonatkozásában (2004:659 eset , 2005:547eset). Ez az „előkelő hely” abból fakad, hogy a statisztikai adatok nem a 2005. évben történt ügyeket fedik, hanem a 2005. évben befejezett nyomozások adatait tartalmazzák. Az tény, hogy a megyében magas az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények száma. Épp ezért a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság ( ezen belül a Debreceni Rendőrkapitányság) ezek visszaszorítása érdekében komplex intézkedési tervet dolgozott ki, melyben meghatározásra kerültek a cél érdekébe végrehajtandó feladatok. Úgy, mint a szórakozóhelyek rendszeres és ismétlődő ellenőrzése, mely alkalmas színtere lehet egy-egy konfliktushelyzet bűncselekménybe torkollásának. A legtöbb testi sértés és garázdaság bűncselekmény egy-egy hirtelen felindult helyzetből, veszekedésből bontakozik ki. E bűncselekményi körbe tartoznak a családon belüli erőszakos cselekmények is, melyek megelőzése épp a magánszféra zártsága miatt nehézkes.

 

A csoportosan elkövetett garázdaságok és testi sértések visszaszorítása érdekében a szórakozóhelyeken rendszeres és visszatérő ellenőrzéseket tartunk, ahol maga a rendőri jelenlét is megelőzi egy-egy konfliktus, vita bűncselekménybe torkollását. Azonban az is megállapítható, hogy Hajdú-Bihar megyében élőkre jellemző a temperamentumosság, felhevült indulatosság , mely alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy ezen bűncselekmények száma megyénkben igen magas.

 

Debrecen, 2006. július 20.                                                  

                                                              Tisztelettel:

                                                                                       Dr. Sóvágó Sándor r. alezredes

                                                                                                 kapitányságvezető