A turizmus a régió stratégiai ágazata

Helyi - 2006-07-10

Az Észak-alföldi régió turizmusfejlesztési stratégiáját a Szolnoki Főiskola és szakértő partnerei készítették el a 2007-2013-as tervezési ciklusra

A Szolnoki Főiskola a stratégia elkészítéséhez partnerként bevonta a régió másik két felsőoktatási intézményét, a Debreceni Egyetemet (Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Természettudományi Kar) valamint a Nyíregyházi Főiskolát, ahol egy-egy területre specializálódva szintén a turizmushoz kapcsolódó területeket kutatják, oktatják.

 

Az Észak-alföldi régió turizmusfejlesztési célpiramisa az alábbi jövőképet rajzolja meg: „Komplex turisztikai kínálattal rendelkező régió, melyben a turizmus fontos húzóágazat”. A régió vonzerő és attrakciófejlesztésének fejlesztési irányai: a gyógy- és wellness turizmus, az üzleti- és a konferenciaturizmus, a Tiszai- (vízi) turizmus, az örökségturizmus, az öko-és a falusi turizmus valamint a golfturizmus.

 

A fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés irányai: szálláshelyek kínálatának bővítése, a vendéglátás mennyiségi és minőségi feltételeinek javítása, a közlekedési helyzet és elérhetőség javítása, turistabarát környezet kialakítása.

 

A régiós turisztikai marketing tevékenység fejlesztési irányai: kommunikációs stratégia kidolgozása, régiómarketing eszközök fejlesztése, turisztikai információs szolgáltatások fejlesztése, turisztikai márkaképzés támogatása, turisztikai háttérkutatások.

 

Szervezeti és működési feltételek javításának irányai: humán erőforrások fejlesztése, információs és telekommunikációs rendszerek fejlesztése, turisztikai szervezetek és hálózatok, határos régiókkal való turisztikai hálózati rendszer kialakítása, interdiszciplináris területek, innováció támogatása.

 

Az új turisztikai termékek létrehozását célzó alprogramok, intézkedések elsősorban a magánszektor fejlesztését célozzák meg, a fejlesztések többsége a magánszektorban kerül megvalósításra.

     

Az Észak-alföldi régió fejlesztésére ezer milliárd forint várható a 2007-2013 tervezési ciklusra, amelyből kb. 10 % a turizmus fejlesztésére tervezhető. A stratégia készítői szerint a minimálisan szükséges forrás 90 milliárd forint, de ennél több forrás is nagy valószínűség szerint hatékonyan felhasználható lenne.

 

Amennyiben kevesebb forrással kell számolni úgy a fejlesztésben prioritást kell, hogy élvezzen: vonzerő-és attrakciófejlesztés, valamint a fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés.

 

.

Az Észak-alföldi régió turizmusfejlesztési célpiramisa

 

Jövőkép

Komplex turisztikai kínálattal rendelkező régió, amelyben a turizmus fontos húzóágazat

 

 

Átfogó regionális célok

·         Kiváló ökológiai állapot megteremtése, fenntartása

·         Innovatív, versenyképes gazdaság

·         Fejlett infrastruktúra, magas szintű életminőség elérése

·         Jól képzett humánerőforrások

·         Térségi együttműködés, a kohézió erősítése a régión belül

 

 

Turisztikai stratégiai célok

·         A régió kiváló gyógyvizeinek és egészségügyi hátterének kihasználása az egészségturizmus, mint vezető turisztikai ágazat fejlesztése

·         A természetvédelemmel és környezetfejlesztéssel összehangolt turizmus megteremtése

·         Az adottságok és képességek bázisán kialakított fenntartható gazdaság, melyen belül a turizmus fontos húzóágazat

·         Fejlett regionális és helyi infrastruktúra, amely maximálisan kielégíti a minőségi turizmus követelményeit

·         A humánerőforrások fejlesztésében a turizmus fontos szerepet játszik

·         A régió turizmusa hozzájárul a térségi együttműködés és a kohézió erősítéséhez

 

 

Stratégiai programok

1.

Vonzerő- és attrakciófejlesztés

2.

Fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés

3.

Régiós turisztikai marketing tevékenység fejlesztése

4.

Szervezeti és működési feltételek javítása

 

Alprogramok, fejlesztési irányok

1.1

Gyógy- és wellnessturizmus

1.2

Üzleti- és konferenciaturizmus

1.3

Tiszai- (vízi) turizmus

1.4

Örökségturizmus

1.5

Öko- és falusi turizmus

1.6

Golfturizmus

 

2.1

Szálláshelyek kínálatának bővítése

2.2

Vendéglátás mennyiségi és minőségi feltételeinek javítása

2.3

Közlekedési helyzet és elérhetőség javítása

2.4

Turistabarát környezet kialakítása

 

3.1

Kommunikációs stratégia kidolgozása

3.2

Régiómarketing eszközök fejlesztése

3.3

Turisztikai információs szolgáltatások fejlesztése

3.4

Turisztikai márkaképzés támogatása

3.5

Turisztikai háttérkutatások

 

4.1

Humán erőforrások fejlesztése

4.2

Információs és telekommunikációs rendszerek fejlesztése

4.3

Turisztikai szervezetek és hálózatok

4.4

Határos régiókkal való turisztikai hálózati rendszer kialakítása

4.5

Interdiszciplináris területek, innováció támogatása