A városházán történt

Helyi - 2006-06-30

Június 29-én fegyelmi tanáccsá alakult át a közgyűlés, Zárt ülésen tanácskoztak az önkormányzati képviselők, majd a rendes napirend szerint folytatódott a munka. A sürgősségi napirendekről kiadott sajtóközleményt közöljük

Nyílt ülésen tárgyalta a Közgyűlés "A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió létrehozása" közgyűlési előterjesztést, amelyben a közreműködő önkormányzatok elnöknek Kósa Lajost, Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterét, ügyvezető alelnöknek Turi Gábor Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármesterét, a Felügyelő Bizottság elnökének Joó Szabolcsot, Debrecen város képviselőjét választották.

       

A társadalmi szervezet célja egy olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely intenzív kulturális együttműködést tesz lehetővé a régiók települései között.

Ugyancsak nyílt ülésen került sor "VESZ Vagyonkezelő Kft. Alapító okiratának módosítására", amely szerint a Kft. a továbbiakban ingatlanforgalmazási tevékenységet is végezhet.

    

Zárt ülésen került sor azoknak a fegyelmi eljárásoknak a lezárására, amelyeket a Közgyűlés négy városi intézmény magasabb vezetőjével szemben még 2003-ban indított meg, s amelyek lefolytatását felfüggesztette, mert a tényállás tisztázásához szükséges iratok akkor nem álltak rendelkezésre.

   

A Közgyűlés három intézményvezetővel szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 45. § (2) bekezdése alapján "az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő tíz hónappal történő meghosszabbítása" fegyelmi büntetést, egy intézményvezetővel szemben pedig a 45. § (2) bekezdés szerinti "magasabb vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása" fegyelmi büntetést szabott ki.