AKSD: ki lesz a gazda?

Helyi - 2006-08-07

Debrecen idei költségvetése 1,56 milliárd forint, üzletrész értékesítéséből  származó árbevételt irányoz elő. Ezt a bevételt az önkormányzat az AKSD Kft.-ben lévő, 49 százalékos tulajdoni arányú üzletrészének értékesítésével kívánja elérni. Ha az AKSD Kft. és az A.S.A + AVE Környezetvédelmi Holding Kft. elővásárlási jogát nem gyakorolja, a holding és tagvállalatai pályázhatnak.

A debreceni képviselőtestület augusztus 10-i ülése elé kerülő előterjesztés szerint az értékesítés módját  zártkörű pályázat formájában indokolt  meghatározni figyelemmel a közszolgáltatás ellátására. A felhívás a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Debreceni Vízmű Zrt. számára nyújt pályázati lehetőséget.

 

Az üzletrész forgalmi értékének megállapítása érdekében két értékbecslés készült. A pécsi Cliens Könyvvizsgáló Kft. szakvéleménye szerint az AKSD Kft-ben meglévő 169.000.000,-Ft névértékű önkormányzati tulajdonú üzletrész piaci értéke 1.310.000.000,-Ft. Az Interauditor Tanácsadó Kft. 1.405.000.000,- Ft üzleti értéket határozott  meg. Az értékbecslések 2006. májusi állapotnak megfelelő vagyoni értéket állapítanak meg.

 

Az Interauditor Kft. értékbecslési módszere a cég 2007-2011 közötti pénzáramainak jelenértéke és a maradványérték összege alapján állapítja meg a cég üzleti értékét. Ennek megfelelően a végleges adásvételi szerződésben indokolt szabályozni a 2006. évi adózott eredmény tulajdoni arányra eső időbeli megosztását az eladó önkormányzat és a vevő között oly módon, hogy az adásvételi szerződés aláírása hónapjának és napjának  megfelelő és a még hátralévő napok száma szerint kerüljön megosztásra. Ez vélelmezhetően az A.K.S.D. Kft. 2006. évi osztalékfizetésekor realizálódó bevételt jelent az önkormányzat részére.