Elkészült a város 2024. évi költségvetésének tervezete

Helyi - 2024-02-09

A rendszerváltás utáni évtizedek legnehezebb, legtöbb kihívással bíró önkormányzati ciklusának utolsó költségvetését terjeszti be Papp László polgármester jövő héten Debrecen közgyűlése elé.

A polgármester a sajtótájékoztatót úgy kezdte: „ a 2019 és 2024 közötti ciklus a válságok ciklusa volt, de Debrecen jól bírta a megpróbáltatásokat. 2023 a kihívások, de egyben a lehetőségek éve volt. Szokták mondani, hogy vétek egy válságot elpazarolni. Nos, mi nem is tettük ezt. Debrecen folyamatosan erősödött az elmúlt évben és években. Ebben az időszakban rendkívül fontos volt, hogy erőt, stabilitást, fejlődni akarást, de ugyanakkor a gondoskodáspolitikán keresztül, figyelmet és támogatást tudtunk adni városunk polgárainak."

Az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztésének köszönhetően a helyi iparűzési adó minden eddiginél nagyobb összeget tesz ki, 34,5 milliárd forintot.

Debrecen számára a 2024-es esztendő a léptékváltás, az építkezés és a növekedés éve lesz. A város idei költségvetését pedig négy szóval jellemezte Papp László

polgármester: fejlődés, stabilitás, környezetvédelem, gondoskodás.

Ez a négy szó egyértelműen azt üzeni, hogy a 2024-es költségvetés összeállításánál az volt a cél, hogy Debrecen polgárainak fejlesztési igényeit a lehető legszélesebb körben teljesíteni tudjuk, és a város minden része, így a távolabbi kertségi, kertvárosi, valamint a lakótelepi és a városközponti részek is fejlődni tudjanak.

A költségvetés hívószavai egyúttal a főbb stratégiai irányokat is kijelölik, amelyek mentén összeállt a javaslat:

- gazdaságfejlesztés,

- közlekedés és vizes infrastruktúra-fejlesztés,

- környezetvédelem és fenntarthatóság,

- gondoskodáspolitika, a családok támogatása.

A 2024-es költségvetés teljes mértékben összhangban van a város közgyűlése és a kormány által 2020-ban elfogadott Debrecen2030 városfejlesztési stratégiával. Ennek a

stratégiának ma nincs alternatívája, ez garantálja Debrecen fejlődését és jólétét.

A költségvetés, az előző évekhez hasonlóan fejlesztés-centrikus. Jól mutatja ezt, hogy jelentős mértékben növekedni fog a beruházási főösszeg.

A 2024-es költségvetés főbb számai:

Mérleg főöszeg: 230,9 milliárd forint

Helyi adóbevételek: 37, 9 milliárd forint

Működési költségvetési kiadási főösszeg: 90,7 milliárd forint

Városüzemeltetési kiadások: 6,4 milliárd forint

Zöldterületi kiadások: 5,1 milliárd forint

Kertségi fejlesztések: 7,9 milliárd forint

Egyéb városi beruházások: 91,3 milliárd forint

Beruházási főösszeg: 99,2 milliárd forint

A város 2024-ben nem számol hitelfelvétellel. Az általános tartalék 100 millió forint, céltartalékba 391 millió forintot helyez a város.

Az elmúlt évek sikeres gazdaságfejlesztésének köszönhetően a helyi iparűzési adó minden eddiginél nagyobb összeget tesz ki, 34,5 milliárd forintot.

Az óvodák bérnövekménye 17-32 százalékos, a kulturális, szociális intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a Debreceni Intézményműködtető Központ és a Debreceni

Közterület Felügyelet bérnövekménye 17 százalékos.

Gazdaságfejlesztés

Gazdaságfejlesztésre a város 80,66 milliárd forintot fordít. Folytatódik a város iparterületeinek - az Északnyugati Gazdasági Övezet, a Déli Gazdasági Övezet, a Határ úti

ipari park és a kis-és középvállalkozások által működtetett Nyugati Ipari Park - fejlesztése.Folytatódik a KKV-park fejlesztése a Déli Gazdasági Övezetben. Az ipari övezethez

kapcsolódóan a vizes infrastruktúra, áramhálózat-fejlesztés és közlekedési infrastruktúra- fejlesztés történik.

Közlekedésfejlesztés

Tovább folytatódik a közlekedésbiztonsági és közlekedésfejlesztési program, a csomópontok fejlesztése, a nagyfelületű aszfaltozás, a járda- és lépcsőfelújtási program, az

út- és kerékpárút építés. Útépítés 2024-ben 23 utcát érint majd, 2,545 milliárd forintból. Nagyfelületű aszfaltozás 24 útszakaszon történik 1,67 milliárd forintból. A lakótelepeket

érintően 8 útszakasz újul meg 226 millió forintból.

A gazdaság fejlődésével együtt a 2019-es célkitűzéseknek megfelelően, a környezetvédelmi szempontok hatékonyabb érvényesítését is célul tűzi ki a költségvetési javaslat.

Környezetvédelem és fenntarthatóság

2019-ben új környezetpolitikát hirdettünk meg, hogy egy cselekvő közösséget hozzunk létre, és a város lakói együtt tudjanak megmozdulni a fenntarthatóság és a zöld ügyek

érdekében. Ezért hoztuk létre a Zöld munkacsoportot, ami folyamatosan bővült, és az elmúlt évben kiegészült a Debreceni Egyetem professzoraival és tudásbázisával, valamint

indítottuk el a Future of Debrecen mozgalmat, ami az elmúlt években 30 intézkedést indított, hajtott végre városszerte. Elkészült a város környezetvédelmi programja, amiben

50 intézkedés található. Ezek egymást erősítik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Debrecen zöld és fenntartható módon tudjon fejlődni.-mondta a polgármester

A környezetvédelmi program intézkedései:

Ültessünk 10.000 fát Debrecenben! program

Okos, szabályozható ledes közvilágítási program

Jelzőlámpák ledesítése

Véderdősítés, zöldfolyosók létrehozása az ipari övezetek körül

Csapadékvíz helyben tartási program

Környezeti Ellenőrző Rendszer kialakítása, üzemeltetése

Napelemparkok fejlesztése – zöld közlekedés

Kulturális fejlesztések

A kulturális fejlesztések keretében elindul vagy megtörténik a Bartók terem felújításának I.üteme, a Modem fejlesztése, a Kölcsey Központ energetikai épületének fejlesztése, a B24 Galéria fejlesztése, a Medgyessy sétány villáinak felújításának I. üteme.

Debrecen segít, gondoskodó város

Szociális támogatásokra a város 415 millió forintot fordít. A 2024-es költségvetés kiemelten segíti a gondoskodáspolitikai célok megvalósulását a családok, közösségek

támogatásával. Ez az elmúlt évek válságai tükrében kötelességünk. Elindul az épített örökség felújítási programja és folytatódik a panelprogram. A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetnek köszönhetően továbbfolytatódik az egészségügyi szűrőprogram, valamint az eddig több mint 54 ezer embert megmozgató Mozdulj, Debrecen! program.

Az intézményi fejlesztéseknek köszönhetően megújul a Margit téri uszoda, a Thomas Mann utcai orvosi rendelő és a nagymacsi orvosi rendelő, megtörténik a Gönczy Pál utcai

iskola étkezőjének kialakítása, elindul az Angyalföld téri orvosi rendelő felújításának tervezése és a csapókerti általános iskola felújításának tervezése, befejeződik a postakerti bölcsőde és az epreskerti általános iskola tornatermének építése. Tovább folytatódik a Pallagi úti Idősek Házának felújítása, tovább folytatódnak az óvodai és bölcsődei eszközbeszerzések, az orvosi rendelők akadálymentesítése. A Mátyás király utca 29. szám alatt pedig megtörténik egy családsegítő kialakítása.

Az intézmények az alábbi költségvetéssel kalkulálhatnak:

Szociális és gyermekjóléti intézmények: 7,2 milliárd forint

Óvodák (étkeztetés nélkül): 7,58 milliárd forint

Kulturális intézmények: 6,28 milliárd forint

Nonprofit Kft.-k: 5,91 milliárd forint

Sportcélú kiadások: 1,72 milliárd forint

Jóléti és zöldterületi fejlesztések:

Április elsejétől ingyenesen vehetik igénybe a debreceni közösségi közlekedést a 6-14 év közötti, debreceni oktatási, nevelési intézménybe járó gyermekek. Folytatódik a

játszótérfejlesztési program, óvodák és oktatási intézmények udvarainak fejlesztése, a csapadékvízgyűjtők, valamint a virág- és zöldzsák-osztás, a nyugdíjasok

hulladékdíjtámogatása, nyugdíjasok fürdőtámogatása. Futópálya épül Józsán, elindul a tócóvölgyi pihenőpark fejlesztésének tervezése, a Vezér utcai tó környezetének fejlesztése.

Papp László polgármester hangsúlyozta: a város biztonságot tud nyújtani a polgárainak, és nemcsak biztonságot, hanem életpályát is, hiszen az itt létrejövő munkahelyek, a városi infrastruktúra fejlődése, a városi szolgáltatások egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy Debrecen továbbra is sikeres város legyen.

A polgármester ismertetőjét követően az alpolgármesterek a következő napokban saját területükre vonatkozóan részletesebben is bemutatják a költségvetés tervezetét. A város

közgyűlése február 22-i ülésén tárgyalja a költségvetésről szóló előterjesztést.