Jogalap nélküli bírság?

Helyi - 2006-07-13

Debrecen Önkormányzatának álláspontja a Közbeszerzési Döntőbizottság által kirótt 2 millió forintos bírsággal kapcsolatban.

A Közbeszerzési Döntőbizottság ismételten jogalap nélkül bírságolta meg Debrecen város önkormányzatát a repülőtér irányítóberendezésére kiírt tendere miatt. Az egyébként a közbeszerzési eljárásban érvénytelen ajánlatot tevő vesztes cég és az önkormányzat eltérő jogértelmezése miatt indult a jogorvoslat, amely a nyertes cég ajánlatának érvényességét vitatta. A Döntőbizottság határozata azért is meglepő, mert a Közbeszerzések Tanácsa tudomásunk szerint hasonló ügyben e Döntőbizottsági határozattal ellentétes, az önkormányzat joggyakorlatával azonos ajánlást tett.

 

Álláspontunk továbbra is az, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásaként hozott döntésünk jogszerű volt, ezért a Döntőbizottság határozata ellen felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Fővárosi Bírósághoz.

 

Aggasztónak tartjuk továbbá, hogy a Közbeszerzések Tanácsán belül nincs egységes jogértelmezés az egyes szervek között (a Döntőbizottság is a Közbeszerzések Tanácsán belül működik), amely tovább nehezíti az ajánlatkérők amúgy sem könnyű helyzetét a jogkövető közbeszerzések lebonyolításában.

 

 

Szűcs László

osztályvezető

Közbeszerzési Osztály