Kovács László önkormányzati képviselő sajtótájékoztatója

Helyi - 2006-06-23

Az SZDSZ eddig is mindent megtett a debreceni csatornahálózat fejlesztésére benyújtott ISPA pályázat sikere érdekében. A liberális vezetésű Környezetvédelmi Minisztériumon keresztül azt is sikerült elérnünk, hogy a debreceni pályázat megvalósítási tenderein „megspórolt” milliárdokat ne vonják el, hanem új műszaki tartalmak finanszírozására maradjon itt.

Jó üzlet a csatorna!

 

Sejthettük ezt már abból is, hogy a Debreceni Vízmű több mint 3 milliárdot ajánlott a Miskolci Vízmű Kft. 49,9 %-os tulajdonrészéért. Azonban más is észrevette ezt! A keleti városrész lakói május 22-e óta szembesülnek ezzel úgynevezett „lakossági fórumokon”. A választókerület önkormányzati képviselője és egy önkormányzati tanácsadó „tájékoztatja” őket arról, hogy az ISPA programhoz kapcsolódóan mennyit és hogyan kell nekik fizetniük azért, hogy csatornájuk legyen. Amit természetesen nagyon szeretnének!

 

A „Tisztelt Tulajdonos! Kedves Debreceni Polgár” magától Kósa Lajos polgármestertől kapott tájékoztató levelet, amelyben tudatják vele, hogy „Debrecen város közigazgatási területén 2008. decemberéig teljesen kiépül a csatornahálózat. A beruházás a közeljövőben kezdődik. A munka 8616 ingatlant érint, és mintegy 180 km hosszú csatornahálózat épül. A beruházás értéke: 22 Milliárd Ft. Az önkormányzat által elnyert, vissza nem térítendő támogatások:

ISPA támogatás (58%) – 12,7 Milliárd Ft

Kormányzati támogatás 32%) – 7 milliárd Ft

Önkormányzati önrész (10%) – 2,2 Milliárd Ft,

Ebből lakosság által önrészként fizetendő hozzájárulás: 780 Millió Ft.

A beruházás megvalósításához Viziközmű Társulatot célszerű létrehozni….

Az ingatlantulajdonosokat terhelő önrész háztartásonként: 82.500 Ft.”

 

„A Víziközmű Társulat létrehozásáról az alább felsorolt helyszíneken és időpontokban megtartott lakossági fórumokon személyesen tájékoztatást adunk és már ott lehetőséget biztosítunk a szerződéskötésre.”

 

A leírtakkal kapcsolatban jó néhány probléma van:

 

1., A 22 milliárd Ft-os ISPA tender megpályáztatását követően 5 milliárd Ft-tal olcsóbban vállalták a nyertes pályázók a beruházás megvalósítását. Ez azt jelenti, hogy kb. 17 milliárd a bekerülési összeg.

 

2., A beruházás hat külön tenderben valósul meg:

az  I. sz. az új csatorna építés 17.388.240 EUR, (4,3 milliárd Ft) értékben,

a  II. sz. a csatorna felújítás és bélelés  14,901,951 EUR értékben,

a III. sz. az egyesített rendszer szétválasztása  4.733.954 EUR értékben,

a  IV.sz. az Ebes, Hajdúsámson és Sámsonkert, Mikepércs, Sáránd településeket érintő beruházás: 12.257.083 EUR értékben,

az V. sz. a mérnök tender

a VI. sz. a „PR” tender

Ez azt jelenti, hogy a keleti városrész csatornázását érintő beruházási összeg:

4,3 milliárd Ft.

 

A 4,3 milliárd Forintnyi bekerülési összeg önkormányzati önrésze: 430 millió Ft. Ha a 2,2 milliárd esetén a lakossági önrész 780 millió, akkor 430 milliónál ez mindössze 152,5 millió Ft. Ez háztartásokra leosztva 17.700.- Ft!

 

Érthetetlen, hogy akkor miért akarnak 82.500.- Ft-ot fizettetni a lakókkal egy Víziközmű Társulat keretein belül?

   

Azt nem feltételezzük, hogy a keleti városrész 8616 háztartásában lakó emberekkel akarják kifizetetni a belvárosi csatornarekonstrukció önrészét. Sem azt, hogy a Hajdúsámson, Mikepércs, stb. települések beruházási önrészét velük akarnák kifizettetni. Azt sem feltételezzük, hogy a létrehozandó Víziközmű Társaságokba 8 évre beválasztott jelenlegi önkormányzati képviselők érdekében akarnák félrevezetni a debrecenieket. Azt viszont tudjuk, hogy az ISPA szerződés szerint: a „Kedvezményezett: A támogatás címzettje, a támogatott projekt fizikai megvalósítását a KSZ ellenőrzése mellett végző szervezet, a jelen szerződés értelmezésében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata”.

 

Az Önkormányzat, amely a projekthez szükséges önrész biztosításáról képviselő testületi ülésen döntött. Sőt arról is döntött, hogy az önrészhez megpályázza a BM 600 millió Forintos támogatását.

- Hogyan akar elszámolni a támogatással, illetve az önrésszel a „Kedvezményezett”,

   ha társberuházóként jelenik meg egy 8616 taggal rendelkező Gazdasági Társaság a   

   rendszerben?

- Hogyan akarnak elszámolni a pályázattal, ha már az indulásnál valótlan számokat

   közölnek?

- Hogyan akarnak elszámolni az önerő támogatási pályázattal, ha nem biztosítják a

   pályázatban vállalt önerőt?

 

Az Önkormányzat költségvetésben vállalt kötelezettségén túl a Debreceni Vízmű – láthatjuk a miskolci ajánlatából – képes a fejlesztéshez szükséges önrész előfinanszírozására. A fejlesztéssel létrejövő új csatornák üzemeltetéséből ugyanis jelentős haszonra tesz szert. A megvalósítást követően pedig arra is lehetősége van, hogy a költségeit áthárítsa a jövendő csatornázott ingatlanok tulajdonosaira, közműfejlesztési hozzájárulásként beszedve a tényleges költségráfordítását.

  

Akinek a hozzájárulás megfizetése gondot okoz, annak még mindig nyitva áll a „Lakáskasszás megoldás” lehetősége. Az, amit „lakossági fórum” címén el akarnak adni a keleti városrészben lakóknak, csak a Víziközmű Társulat jövendő tisztségviselőinek, alkalmazottainak és Lakáskasszás üzletkötőinek lenne jó, nem pedig az érintett ingatlanok tulajdonosainak.

  

Az érintettek korrekt tájékoztatásával fellépünk az ellen, hogy a fideszes képviselők továbbra is félrevezessék a debrecenieket, hogy visszaéljenek a választók bizalmával!

   

Felszólítjuk Őket, hogy hagyják abba a keleti városrész 8616 háztartásában élő debreceni félrevezetését és ne tegyék kockára az ISPA szerződésben foglaltak megvalósulását. (Forrás: szdsz)