Nyugtát- vagy számlát adni kötelező

Helyi - 2006-07-05

Az ellenőrzési feladatok 2006. évi ellátásához kiadott APEH irányelv értelmében az eltitkolt bevételek feltárása érdekében kiemelten kell vizsgálni a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, különös tekintettel a piacokra és közterületekre, valamint a kötelezettségük teljesítését többször elmulasztókra.

Ennek megfelelően az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Operatív Ellenőrzési Osztálya által 2006. első félévben lefolytatott ellenőrzések középpontjában a nyugta- és számlaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata állt. Az ellenőrzések kiterjedtek a kereskedelmi, a vendéglátó-ipari tevékenységet folytató adóalanyokra, valamint a piacon, közterületen árusítókra.

 

Az adóhatóság 2006. évben eddig 596 db nyugta-, és számlaadási kötelezettség teljesítésére irányuló ellenőrzést folytatott le, ami közel 200 darabbal több ellenőrzést jelent a korábbi évek hasonló időszakában elvégzettekhez képest. A vizsgálatok során 286 esetben tártak fel mulasztást az eljáró revizorok, ami százalékos arányban kifejezve 47,9  százalékot jelent.

 

A nyugtaadási  kötelezettségüket többször elmulasztók körében 105 ellenőrzést végzett el az adóhatóság, mely során 45 esetben ismét mulasztást tapasztalt a revízió. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése miatt eddig kiszabott mulasztási bírság összege 12, 84 millió forintot tesz ki.

   

Az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása mellett az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiséget 12 nyitvatartási napra lezárja, ha az adózó ugyanazon helyiségben az első ellenőrzéstől számított egy éven belül második alkalommal mulasztotta el nyugta- vagy számlaadási kötelezettségét. A mulasztás ismételt előfordulása esetén a lezárás időtartama 30, majd minden további esetben 60 nyitvatartási nap. Az idei évben 11 esetben rendelt el üzletzárást az adóhatóság, melynek időtartama 12 nyitvatartási nap volt.

    

Az eljárási törvény év elején hatályba lépett módosítása értelmében, ha az üzletlezárás alkalmazása kizárt, vagy az adózó az üzletzárás foganatosítását meghiusítja, illetve a lezárt üzletet kinyitja részére mulasztási bírságot kell kiszabni, melynek felső határa az üzletzárás napjai számának, illetve a bírság adózóra egyébként vonatkozó legmagasabb értékének szorzata. Ilyen bírság kiszabására a nyugtaadási ellenőrzések körében egy alkalommal került sor.

 

A piacon és közterületen lefolytatott nyugtaellenőrzések száma 2006. évben 42 db volt. A piaci értékesítők esetében az ellenőrzések 64,3 százaléka zárult megállapítással. Az e megállapítások alapján kiszabott mulasztási bírság összege 1,89 millió forint.

    

Az ellenőrzési tapasztalatok még mindig azt mutatják, hogy a piacon és közterületen árusítók körében magasabb a mulasztók aránya, mint az üzletekben és a vendéglátóhelyeken értékesítők körében. Az is megfigyelhető, hogy az adózók számára váratlan időpontokban lefolytatott ellenőrzések magasabb arányban tárnak fel mulasztást, mint a megszokott időponthoz igazodók.