SZDSZ-jelöltek: 1 polgármester, 29 képviselő

Helyi - 2006-07-25

Gadus István megyei elnök szerdai sajtótájékoztatója elején elmondta, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége Debrecenben mind a 29 egyéni körzetben állít jelöltet és önálló polgármester jelöltet is. Ezen kívül elkészült az SZDSZ várospolitikai programja is. Nagyon régen volt arra alkalom, hogy teljes összhangban, egységes liberális programmal tudjon bemutatkozni a párt

Fodor Gábor országgyűlési képviselő örömmel mutatta be az SZDSZ önálló polgármester jelöltjét, Kovács Lászlót és elmondta, hogy az SZDSZ arra törekszik, hogy liberális választási lehetőséget nyújtson alkotó és alakító módon a polgárok számára Debrecenben. Minden arra mutat, hogy a párt megerősödhet az önkormányzati választások során. A liberális gondolat országos szinten is erősödik. A két alapgondolat a szabadság és szolidaritás köré erős bázis épült ki, a magyar társadalom 20-25 %-át fedik le.

      

Debrecenben az a cél, hogy egyre több embert tudjunk elérni ebből a bázisból. Ezért fontos, hogy mind a 29 körzetben tud a párt önálló jelöltet indítani és polgármester jelöltet is. Magyarország második legnagyobb városában fontosnak tarjuk, hogy a liberalizmus alkotó módon tudjon megjelenni a politikában. Fontos a tartós és erős jelenlét úgy Debrecenben, mint az egész megyében. A liberális gondolkodókat keressük, akik érdekeit a politikában az SZDSZ képvisel. A Debreceni példa tipikus Magyarországon. A megyék, és a városok többségében az SZDSZ önállóan indul. Természetesen, ahol a két kormánypárt között régi szoros együttműködés van, ott lesznek közös listák is.

    

Kovács László polgármester jelölt elmondta, hogy igyekszik felelősségteljesen eleget tenni a jelölésnek és ismertette az SZDSZ debreceni - három csomagból álló várospolitikai programját, amely a Debrecen a liberális város főcímet viseli. Ennek fő részei az alábbiak

 

Esélyteremtő város

-           Stratégiai együttműködést alakítunk ki a Debreceni Egyetemmel, a városban kiemelkedő szerepet játszó gazdálkodó szerveztek képviselőivel annak érdekében, hogy a város és térségébe világszínvonalú technológiát alkalmazó ipar települjön, és a számukra szükséges képzések elsődlegességét biztosítani tudjuk. Magisztrátus felállításával biztosítjuk ennek ösztönzését, koordinálását.

-           Kezdeményezzük, hogy a helyi ipar szereplői minél több ösztöndíj lehetőségével támogassák a munkahely-alapú képzését.

-           Javítjuk az általános és középfokú oktatás tárgyi feltételeit, korszerűsítjük az iskolákat, ösztönözzük a nyelvi előkészítő évfolyamok beindítását, hogy az itt végzettek képesek legyenek a fejlett technológiák alkalmazására..

-           „Gondoskodás Alap a Debreceni Gyermekekért” – néven bevezetjük a helyi „bébikötvényt”

-           A rászorultság elvét érvényesítjük a szociálpolitikában

-           Hajléktalan és szenvedélybeteg szolgáltató központot alakítunk ki

-           A versenysport finanszírozása helyett az utánpótlás nevelést, a tömeg- és diáksportot támogatjuk.

 

Élhető város

-           Befejezzük a Debrecent elkerülő körgyűrűt (4-estől 4-esig)

-           Megépítjük a nyugati körutat, a Nyíl utca kiszélesítésével, végre pontot teszünk a város közlekedését hosszú évek óta megbénító problémákra.

-           A 2. számú villamos-vonal tervezésénél az elővárosi közlekedés fejlesztését tekintjük elsődlegesnek.

-           Fejlesztjük a kerékpárút hálózatot

-           Beindítjuk az éjszakai tömegközlekedést

-           Fokozottan ösztönözzük és támogatjuk a panel rekonstrukciós programot, elkezdjük a lakótelepek komplex rehabilitációját.

-           Megóvjuk Debrecen épített örökségét, elkezdjük a debreceni „Óvárosi” negyed kialakítását

-           A Nagyerdőt és a városkörnyéki pihenőövezeteket gondozzuk, fejlesztjük, növeljük a zöldterületek arányát a városban.

-           A környezet- és természetvédelemre több figyelmet fordítunk, ösztönözzük a környezetbarát technológiákat, elősegítjük a környezettudatos gondolkodást.

           

Demokratikus város

-           Debrecen lakóit partnereknek és egyenrangúaknak tekintjük

-           A debrecenieket bevonjuk a döntések előkészítésébe. Az önkormányzati honlapon előzetes hozzászólási lehetőséget biztosítunk a közgyűlési előterjesztésekhez. A város lakóit, a civil szervezeteket bevonjuk a döntések előkészítésébe.

-           Társadalmi vitákat kezdeményezünk a város jövőjét meghatározó kérdésekben (népszavazás a város arculatát megváltoztató kérdésekben).

-           Kialakítjuk és működtetjük az átlátható és törvényes pályázatok feltételeit, a közpénzek elköltésének törvényes és ellenőrizhető rendszereit.

-           A DV Rt (Holding) ellenőrzését átszervezzük. Paritásos alapon minden, az önkormányzatba bejutott szervezet képviselője legyen jelen az ellenőrzésben.

-           Pályázati úton eladjuk az önkormányzati médiát.

-           A képviselőket és köztisztviselőket évenként beszámoltatjuk arról, hogy nekik és családtagjaiknak milyen szerződéses kapcsolataik vannak az önkormányzattal és cégeivel.