Civil Fórum Egyesület: Tíz kérdés az akkugyárról

Helyi - 2024-03-04

Hirdetményt tett közzé a Város „Új felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentéséről" a CATL katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás folytatása érdekében, már az új jogszabálynszerint, amely alapján személyes közmeghallgatást nem szükséges tartani.

Egyesületünk ellenzi az elektronikus közmeghallgatást és tiltakozik ellene, tekintettel arra, hogy a képviseleti demokrácia egyik legalapvetőbb intézményét szüntették meg, mivel félnek a debreceniek haragjától, nem mernek szemükbe nézni.

Egyesületünk álláspontja szerint sajnálatos, hogy a Város vezetése, a hatóság és a CATL képviselői nem találkozhatnak a debreceniekkel, bár a „hagyományos" közmeghallgatás megtartását semmi sem tiltja.

Sajnálkozásunkkal nem vagyunk egyedül, mivel Jason Chen, a CATL európai operációért felelős vezetőjének nyilatkozata szerint,

„A közel egy évvel ezelőtt lezajlott, a médiában sokszor idézett debreceni közmeghallgatáson magam is részt vettem, így személyesen megtapasztaltam, hogy a megjelent közönség milyen ellenérzéseket táplál a beruházással szemben, pedig a meghallgatás egy jó lehetőség lett volna arra, hogy egy valódi párbeszéd induljon el a debreceni polgárok, az önkormányzat és a CATL között. Mi készen álltunk, hogy minden információt megosszunk a beruházásról egy konstruktív párbeszéd érdekében." (Forrás: portfolio.hu. 2023.12.12.)
A „hagyományos" közmeghallgatás megtartását semmi sem tiltja.

Ezen nyilatkozatban foglaltakkal ellentétben, a CATL a bíróság döntését követően, a megismételt új eljárásban visszavonta eredeti kérelmét és már az új jogszabályokra hivatkozással adta be a következő biztonsági jelentését. Vagyis, korábbi nyilatkozatait megcáfolva, minden megtett annak érdekében, hogy aközmeghallgatást elkerülje!

Álláspontunk szerint a CATL nyilatkozatai és tettei között oly mértékű ellentmondás mutatkozik, amelyhitelességüket kérdőjelezi meg és ennek súlyos következményei lehetnek a jövőre nézve. Ezek után mennyire lehet a gyár működése során, a kibocsátási értékekkel kapcsolatos közlések valódiságában hinni vagy legutóbbi nyilatkozatuknak, miszerint ésszerűsítik a vízfelhasználást, de ilyenre már volt példa a “szürke víz" esetében, ugyanakkor abból sem lett semmi.

Egyesületünk felajánlotta a CATL-nek, hogy megszervezi a közmeghallgatást, érdemi válasz erre nem érkezett, ugyanakkor jelenleg is úgy folytatják a Déli-Ipari Parkban a gyár építését, miközben katasztrófavédelmi engedéllyel nem rendelkeznek. Álláspontunk szerint nem alaptalan az az aggodalom a városban, miszerint a debreceniek elől titkolnak információkat, kommunikációjuk hitelessége megkérdőjelezhető.

A fentiek ellenére Egyesületünk összeállított 10 kérdést, amelyet megküldünk és ezekből néhányat most ismertetnénk és a sajtótájékoztató keretében elküldjük.

Továbbra is fenntartja azt a városvezetés, hogy Debrecenben nem létesülhet olyan gyár, amely a környezetet szennyezi, veszélyezteti a lakosság egészségét? A biztonsági jelentés szerint a CATL gyár felső küszöbértékű veszélyes üzem. A 232 oldalas dokumentumban 300-szor szerepel a „veszélyes" szó 43-szor a „mérgező" és 68-szor a „toxikus"

A gyárban használt anyagok egy része mérgező belélegezve, más része tűzveszélyes. A mérgező anyagok egy feltételezett tűzeset során kijuthatnak a levegőbe. Amennyiben ez olyan mértékű, akkor hogyan és mikor történik a lakosság és a hatóság értesítése? A dokumentumban csak a dolgozók és a vezetőség értesítése szerepel.

Jelzik a hatóságnak, hogy mérgező anyag került a levegőbe, vagy megvárják, amíg a város által üzemeltetett monitoring rendszer jelez?

Van-e tervben a lakosság vegyvédelmi eszközökkel való felszerelésére?

Ha szükséges evakuálni, ennek mi a menete?

Lesz-e olyan védelmi rendszer kiépítve, mint például a gödi Samsung SDI gyárában, amely valós időben méri a veszélyes anyagok koncentrációját a levegőben és szükség esetén riasztja az érintetteket, amennyiben a lakosság veszélybe kerülne, akkor a Katasztrófavédelem élőszóban adna utasítást a szükséges óvintézkedésekre (MoLaRi rendszer)?

Biztonsági jelentés kivonat 9. old: „Az elvégzett veszélyforrás elemzés alapján megállapítható, hogy CATL tervezett debreceni gyárában elsősorban tűzzel kapcsolatosan alakulhatnak ki súlyos baleseti esemény sorok." Biztonsági jelentés 83. old: „A létesítmény tűzjelző rendszerének tervei kidolgozás alatt állnak. „ de vajon mikorra lesz kész?

Egy év elteltével még mindig nem derült ki, hogy a szürkevíz technológia megvalósítható-e? A szürkevíz felhasználás műszaki megvalósíthatósága tekintetében határozatban került kijelölésre, hogy az energiaügyekért felelős miniszter vizsgálja meg e cél elérésének módját, feltételeit és forrásigényét, a vizsgálat határidejeként 2023. február 28-át jelölték meg. Az említett célok eléréséhez szükséges kormányzati intézkedésekre és forrás biztosítására történő javaslattétel határideje pedig 2023. március 31. volt. Mit lehet tudni a vizsgálat eredményéről, illetve a javaslattételről?

Mennyi a gyár vízigénye? Az előző biztonsági jelentésben több adat is megjelent, most nem jelzik mennyi vízre van szükség.

Biztonsági jelentés 33. old: „Az ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt. katódanyag gyártó üzem.

A katódanyag gyártásához különféle, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó veszélyes anyag felhasználása szükséges, emiatt az ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt. debreceni üzeme felső küszöbértékűveszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül."

Az Ecopro 735 méterre van a gyártól. Tűz esetén a mérgező anyag terjedése 770 méter, a biztonsági jelentés szerint „megáll a kerítésnél”. Amikor két ilyen veszélyes üzem épül egymás közelében az összetett hatásokat nem kellene vizsgálni? Különös tekintettel a katasztrófahelyzetekre.

FORRÁS:Civil Fórum Egyesület közleménye