Ülést tart a megyei önkormányzat

Helyi - 2006-06-28

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése soron következő ülését június 30-án délelőtt 9.00 órakor tartja a Megyeháza Árpád termében. A közgyűlés ezen az ülésén közmeghallgatást tart!

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.      Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonsági helyzetéről, tájékoztató Hajdú-Bihar megye határőrizeti rendjéről, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi helyzetéről

2.      Előterjesztés a megye foglalkoztatási helyzetéről a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról, a támogatási rendszerekről

3.      Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző okokról, a szükséges tennivalókról

4.      Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetéről Hajdú-Bihar megyében

5.      Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Stratégia megvalósításának harmadik évéről

6.      Tájékoztató a „Megye Egészséges Ifjúságáért” Ideiglenes Bizottság által kiírt pályázat eredményéről, új pályázat kiírására

7.      Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006. (II. 24.) HBMÖK rendelet módosítására

8.      Előterjesztés alapító okiratok, valamint egyes oktatási intézmények pedagógiai programjainak módosítására, közhasznúsági megállapodás megkötésére

9.      Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben a 2006/2007-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis és kollégiumi csoportok számának engedélyezésére

10.  Előterjesztés a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék végrehajtására készített ütemterv módosítására, valamint a 2006. évi költségvetési keret felosztására

11.  Előterjesztés pályázat benyújtására

12.  Előterjesztés intézményvezetői pályázatok elbírálására (zárt ülés)

Különfélék

Interpellációk, bejelentések