Két pénzügyi vállalkozás engedélyét vonta vissza az MNB

Pénzügyek - 2024-01-10

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta az ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és az AB Financial Team Zrt. hitel- és pénzkölcsön nyújtására, követelésvásárlási és pénzügyi lízing tevékenységek teljes, illetve korlátozott végzésére vonatkozó tevékenységi engedélyét - jelentette be közleményében a jegybank.

A társaságok nem feleltek meg az alapítási és tevékenységi engedély kiadásához és a pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez előírt személyi és tárgyi feltételeknek.

A felügyelet elrendelte a pénzügyi vállalkozások végelszámolását. Végelszámolóként - a jogszabályi előírásnak megfelelően - a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló NKft-t jelölte ki.

Mint a felügyelet megállapította, a pénzügyi vállalkozások nem rendelkeztek a jogszabálynak megfelelő informatikai rendszerrel, illetve 2022. december 31-től belső ellenőrrel sem. Emellett a vizsgálat során nem igazolódott, hogy a társaságok eleget tesznek az üzleti-számviteli tevékenységhez szükséges nyilvántartási rendre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az ÁHPV Faktoring és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 2023. június 30-tól nem rendelkezett könyvvizsgálóval sem, továbbá nem igazolta, hogy a mindenkori vezető állású személy munkaviszony keretében látja el a társaság ügyvezetését.

A pénzügyi vállalkozások nem tettek eleget a 2023 második és harmadik negyedévére vonatkozó adatszolgáltatási, valamint a 2022. évre vonatkozó auditált jelentési kötelezettségüknek - sorolta a határozat.

Az MNB megjegyezte, hogy az intézkedéseknek a társaságok csekély piaci súlya miatt nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra, az azokkal szemben fennálló esetleges fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.