Az ’56-os hősök megtanították nekünk, hogy az összefogásban van az erő

Október 23. méltán dicső nap a történelmünkben. Évről évre nemcsak a hőstettekre emlékezünk, hanem azon eszmékre és értékekre is, amelyek az események mögött álltak. Mik voltak ezek ’56-ban? A szabadság, a függetlenség, az Európához tartozás, a szolidaritás és a diktatórikus, autokratikus rendszerek egyértelmű elutasítása.

Hatalmas utat tettünk meg 1956 óta, de minden évben lelkiismeretesen fel kell tennünk azt a kérdést: megvalósultak-e azok az eszmék és célok, amelyekért oly’ sokan felemelték a szavukat 1956 októberében?

Ha körbenézünk és őszinték vagyunk, láthatjuk, hogy manapság sajnos sokszor vannak veszélyben ezek az értékek és elvek. Papíron talán szabadok vagyunk, de a mindenre kiterjedő központi hatalom jóformán mindent igyekszik irányítása alá gyűrni. Bár bizonyos tekintetben függetlenek vagyunk, a hatalmasok ugyanannak a keleti diktatúrának a kegyeit keresik, mint amelyiktől ’56-ban oly’ egyértelműen meg akartunk szabadulni. Az Európai Unió tagja vagyunk, de folyamatosan azt látjuk, hogy a kormányunk az EU-t nem lehetőségként, nem partnerként kezeli, hanem majdhogynem a legfőbb ellenségének tartja. Végül pedig: ha az igazságosságot vagy a szolidaritást nézzük, azt látjuk, hogy egy végletesen kettészakadt országban élünk, ahol egy szűk hatalomközeli elit mindent megkap és mindent megtehet, miközben milliók küzdenek napi gondokkal, és nem tudják, hogyan fogják kifizetni a hóvégi számlákat.

Nem egy ilyen világra, nem egy ilyen Magyarországra vágytak 1956-ban, nem ezért hoztak felbecsülhetetlen áldozatokat.

Az aktuális valóságunkat őszintén meg kell vizsgálnunk, de ez nem azt jelenti, hogy ne meríthetnénk inspirációt az októberi forradalomból. Épp ellenkezőleg: erőt és reményt ad, hogy 1956 októberében oly’ sokan egymásra találtak. Eltérő hátterű és meggyőződésű emberek, akik minden különbözőségük ellenére össze tudtak kapaszkodni egy közös cél érdekében. Nem azt nézték, hogy ki honnan jött, hanem hogy közösen hova juthatnak el. Eggyé vált a nemzet. Mert tudták, érdemi változást csakis közösen érhetnek el. Hívők és nem hívők, jobboldaliak és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok találtak egymásra, és ismerték fel a másikban a partnert, akivel megtörhető az autokratikus hatalom. Megtanították a világnak, hogy a magyar emberek, ha összefognak, valódi hőstetteket képesek véghez vinni. És megtanították nekünk, utódaiknak, hogy az összefogásban van az erő.

Halljuk a szavukat, ezért épül egy páratlan szövetség ’56 örököseiből. Emlékezünk, és közben előretekintünk, hogy jövőre már egy szabadabb, igazságosabb és demokratikusabb országban ünnepelhessünk.

Egységben a szabad Magyarországért!

Párbeszéd

Kiadó: Párbeszéd