Az MTA rendes tagja:Páles Zsolt

Tudomány - 2022-05-03

1956-ban született Sátoraljaújhelyen. 2016-ban lett az MTA levelező tagja. A Debreceni

Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszékének egyetemi tanára, a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájának vezetője. Szűkebb szakterülete a matematikai analízis és az operációkutatás.

240 dolgozatában nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeket ért el. Egy könyvet, három konferenciakötetet szerkesztett, több rangos konferenciát szervezett. Munkáira több

mint 2000 független hivatkozást kapott. Vezetése mellett tízen szereztek PhD-fokozatot.

Levelező taggá választása óta 38 tudományos dolgozata jelent meg. Ezeknek a fele közepek egyenlőségi, illetve homogenitási problémáival és az invarianciaegyenlet megoldásával foglalkozik. A Hardy-egyenlőtlenség általános közepekre való kiterjesztésében elért új

eredményei úttörő jellegűek. Számos dolgozatában a konvexitás fogalmát általánosította

különböző szituációkban. Eredményei elismeréséül 2014-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.

AJÁNLÓK: Daróczy Zoltán, Győry Kálmán, Hatvani László, Kátai Imre, Krisztin Tibor,

Laczkovich Miklós, Major Péter, Pálfy Péter Pál, Pethő Attila, Rónyai Lajos, Szász Domokos, Totik Vilmos