Az OVB állásfoglalása a többes jelölésről

Vélemény - 2006-09-08

Az Országos Választási Bizottság (OVB) szeptember 7-i ülésén úgy foglalt állást, hogy nem jogszabálysértő, ha egy jelölőszervezet egy adott választókerületben több jelöltet is indít az önkormányzati választáson.

Az OVB álláspontja szerint a hatályos választási szabályok nem tartalmaznak tilalmat arra nézve, hogy a 10.000 lakos feletti lakosságszámú településeken egy egyéni választókerületben ugyanazon jelölőszervezet több jelöltet is állítson. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint a több jelöltet állító jelölő szervezet minden, mandátumot nem szerzett jelöltje után töredékszavazat keletkezik.

 

Az OVB állásfoglalása szerint a többes jelölés jogának gyakorlása önmagában nem sérti a választási eljárási törvény alapelveit, hiszen "a többes jelölés minden jelölő szervezet számára biztosított lehetőség". A jogszabályban biztosított lehetőség kihasználása pedig nem ütközik a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveibe - foglalt állást az OVB.

 

A testület felhívja a figyelmet arra, hogy a töredékszavazatok számolásának abban az esetben, amikor a jelölő szervezet egyik jelöltje mandátumot szerez, többi jelöltje után pedig a szervezet töredékszavazatra válik jogosulttá, felmerülhet ugyan az esélyegyenlőség sérelme, de ennek megállapítása - a törvény ellentétes rendelkezése miatt - meghaladja az OVB hatáskörét.