Vélemények pro és kontra

Vélemény - 2006-09-26

Alkotmánybírósági döntés a felsőoktatási törvény módosításáról - a Fidesz véleménye

 

 A kormány immár féltucatszor bukott el az alkotmányosság próbáján oktatási kérdésben. Nem értjük, mi indítja arra a kormánypárti politikusokat, hogy a sorozatos lebukások, hazugságok után újra és újra alkotmányellenes megoldásokkal kísérletezzenek a felsőoktatás területén.

Az Alkotmánybíróság mai határozata világosan, egyértelműen visszaigazolja az ellenzéki aggodalmakat és figyelmeztetéseket, melyek a felsőoktatási törvény módosításának vitájában hangzottak el. A kormány egy korábban már alkotmányellenesnek bizonyult szabályt próbált meg újra becsempészni a törvénybe, kapkodva, szakmailag teljesen megalapozatlanul.

Felszólítjuk a kormányt, hogy a felsőoktatási intézmények autonómiájának biztosítása mellett fontolja meg újra a tandíj bevezetésének kérdését is, melyet a tavaszi választási kampányban még sértődötten tagadtak, majd hazug módon utólagos tandíjról beszéltek, végül mégiscsak közvetlenül fizetendő, magas összegű tandíjjal sarcolják meg a hallgatókat.

Fontos, hogy a kormány végre ne tekintse presztízskérdésnek az oktatásügyet, hiszen presztízsét, szavahihetőségét már amúgy is elveszítette. Haladéktalanul konzultációt kell kezdenie a kormányzatnak az ellenzék, a felsőoktatási intézmények, valamint a hallgatók képviselőivel, hogy közösen találjunk olyan megoldást a felsőoktatás finanszírozására, mely nem teszi lehetetlenné a szegényebb sorsú diákok továbbtanulását.

Pokorni Zoltán

alelnök

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

 Kiadó: FIDESZ

 

Válasz Pokorni Zoltánnak

 Az Alkotmánybíróság határozata - Pokorni Zoltán állításával ellentétben - egyáltalán nem azokat az ellenzéki aggodalmakat és figyelmeztetéseket” igazolja vissza, melyek a felsőoktatási törvény módosításának vitájában hangzottak el”, hanem az ellenzék féltucatnyi alkotmányossági aggálya közül mindössze az egyiket, ráadásul egy olyat, amely egy, a kormány által nem támogatott módosító indítvány megszavazásával került be a törvény szövegébe.

 A határozatot Pokorni megpróbálja összefüggésbe hozni a tandíj ügyével is, holott ez utóbbira az AB határozata egyáltalán nem tér ki. Meglepőek ezek a csúsztatások ama párt vezető tisztségviselője részéről, amely az utóbbi napokban a politikusi igazmondás kérlelhetetlen bajnokaként igyekezett feltűntetni magát.

 

Az elmúlt napok során a Fidesz, mintegy segítségét fölajánlva, számtalanszor bejelentette már igényét a kormányzati hatalomból - szakértői kormány formájában vagy más módon - történő részesedésre. Nem hiányzik ez a motívum a mai közleményből sem. A Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja szerint azonban a kormány intézkedései az ellenzék közreműködése nélkül is biztosítják a szegényebb sorsú diákok továbbtanulását.

Az alkotmányosságot a kormányon oly aggályosan számok kérő Fidesznek pedig az alkotmány előírásaival összhangban, választások útján kellene jogot szereznie az ország kormányzásában való részvételre.

 

 

Budapest, 2006. szeptember 25.

 

Dr. Szabó Zoltán

az Oktatási és tudományos bizottság elnöke

az MSZP parlamenti képviselője

Kiadó: MSZP-frakció