Gáz- és távhőtámogatás: még egy hétig lehet benyújtani a visszamenőleges igényeket

Fontos - 2007-03-24
Még egy hétig visszamenőlegesen jár a gáz-, illetve távhőtámogatás a jogosultaknak. Március 31-e éjfél fontos határidő, hiszen a januártól járó teljes összeget jóváírják mindazoknak a számláján, akik a határidőig személyesen, vagy postán eljuttatják az igénylést a Magyar Államkincstárhoz, és a kérelmük jogos.

A háromhavi támogatás akkor sem vész el, ha a határidőt betartja az ember, de az ügyintézés elhúzódik, például mert hiánypótlásra van szükség. Április elsejétől a jogosultak a kérelem benyújtása utáni hónaptól kapnak támogatást.

   

Március közepéig 2.016.000 támogatási kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz. A beadott igénylőlapok 99 százalékát, megközelítőleg 1.990.000 darabot már feldolgozták, ebből mindössze közel 30 ezer igénylést küldtek vissza hiánypótlásra, és szintén 30 ezer igénylést utasítottak el. Ez nemzetközi összehasonlításban is kiugróan magas arány, hiszen a valamivel több mint 2 millióra becsült potenciális jogosult túlnyomó többsége már jóval a határidő előtt jelentkezett - Magyarországon a szociális segélyezésben általában a jogosultak 60-65 százaléka vesz részt.

   

A gáz- és távhőtámogatás eddigi gyakorlatának átalakításával a kormány célja egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítása volt. Igazságos, mert azokat támogatja, akik valóban rászorulnak - különbséget téve azok között, akik a szoba-konyhás lakást fűtik, és azok között, akik a luxusvilla medencéjét. A gáz- és távhőtámogatás ezért nem alanyi jogon jár mindenkinek, hanem rászorultsági alapon azoknak, akiknek valóban szükségük van a közösségi támogatásra.

   

Április elsejétől ez kiegészül azzal, hogy a kormány a fogyasztóvédelem erősítése céljából megteremtette egy rugalmasabb és egyben igazságosabb számlázási rendszer feltételeit. Lehetővé tette ugyanis, hogy a fogyasztók az enyhe tél miatt a gázszámlájukban mutatkozó túlfizetés összegét készpénzben, 8 napon belül visszakapják. Az új szabály szerint, ha a szolgáltató a tényleges fogyasztásnál nagyobb összeget számláz ki az átalánydíjas rendszerben, akkor a fogyasztó szabad döntésén múlik, hogy visszakéri-e a többletet készpénzben, vagy inkább az átalánydíj csökkentését kéri a következő hónapokra. Ha készpénzes visszafizetést választják, akkor a kormányrendelet értelmében a szolgáltató köteles a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül kifizetni a pénzt.

   

2007. január 1-je óta azok a gázfogyasztók és távhő-felhasználók jogosultak a támogatásra, akik a gázt, illetve távhőt háztartási célra használják és a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét. Az öregségi nyugdíjminimum 2007. február 15-e óta 27.130 forint, a három és félszerese pedig 94.955 forint. Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy 2007-től nem kell választani a gáz- és a távhőtámogatás között: ugyanarra a lakásra mindkettőt igényelni lehet, két adatlap kitöltésével.

    T

öbb mint 200 helyszínen személyesen is segítséget kaphatnak az állampolgárok a gáz- és távhőtámogatási adatlap kitöltéséhez. Probléma esetén éjjel-nappal hívhatják a 189-es zöld számot, de emellett az ország területén lévő 174 munkaügyi kirendeltség bármelyikéhez személyesen is fordulhatnak, akárcsak az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 29 megyei igazgatóságához. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról (www.szmm.gov.hu) továbbra is letölthető az adatlap, a kitöltési útmutató, valamint a leggyakrabban feltett kérdések és válaszok jegyzéke. Az igénylőknek a kitöltött adatlapot a Magyar Államkincstár lakóhely szerinti igazgatóságához kell eljuttatniuk. A kirendeltségek címlistája szintén megtalálható a szociális és munkaügyi tárca honlapján.

 

Kormányszóvivői Iroda

 

OS