Fiatal diplomások a régióban

Helyi - 2006-07-07

A Lokálpatrióta Egyesület már önkormányzati szerepvállalása előtt is foglalkozott az információs társadalom kérdéskörével. Ennek újabb mérföldköve a jelen projekt: a Debreceni Egyetem Informatikai Kara és a Debreceni Lokálpatrióta Egyesület pályázatot nyert a Regionális Operatív Program keretében. Az Egyetem egy karának és a civil szféra képviselőinek összefogása Debrecen és a régió fejlesztésének előmozdításáért példaértékűnek tekinthető.

A projekt arra a felismerésre épül, hogy a jövő munkaerőpiacának egyik sikertényezője az informatikai képzettség, ezért a régió versenyképességének növelésében potenciálisan jelentős szerepet játszó egyetemi szintű informatikus hallgatókat a Debreceni Egyetem Informatikai Kara segítségével a munkaerőpiac várható, valós igényeire kell felkészíteni. A munkaerőpiac igényeinek előrejelzése természetesen csak a jelen helyzet felmérésén és a jelenleg megfigyelhető tendenciák figyelembe vételén alapuló, a régióra vonatkozó kutatás segítségével lehetséges.

    

A kutatás alapján a munkaerőpiaci igényeket elsősorban a Debreceni Lokálpatrióta Egyesület, mint a kérdéssel évek óta foglalkozó, a helyi szereplőkkel sokrétű kapcsolatokkal bíró civil szervezet határozza meg. A kutatás része a feltárt összefüggésekre adott megfelelő válasz kidolgozása elsősorban az Informatikai Kar munkája révén történhet meg.

    

A Kar és az Egyesület közös munkája révén a meghatározó szereplők együttműködésére és az innováció, foglalkoztatás elősegítésére újszerű, hatékony koncepción alapuló modell dolgozható ki, illetve jelentős eredmények érhetők el, növelve a tehetséges diplomások régióban tartásának esélyeit is. A speciális, informatikai tényezőn alapulva egy vonatkozásban megvalósul az egyetem és a helyi szereplők szervezett együttműködése. Feltérképezésre kerül a régió szoftverfejlesztői kapacitása és ennek várható növekedése, és létrejön a releváns szereplők kommunikációját megkönnyítő hálózat. Emellett az információs társadalom fejlődésének régióbeli előrejelzése (elsősorban természetesen ennek a projekt céljai szempontjából releváns aspektusai) alapján meghatározásra kerülnek azok az informatikával kapcsolatos kulcs sikertényezők, amelyek a nem informatikai munkahelyek esetén is várhatóan döntően befolyásolják a végzősök elhelyezkedésének esélyeit. Az eredmények alapján képzési tervek és cselekvési tervek alapjául szolgáló tanulmányok is készülnek. A projekt végére a várhatóan a kialakuló hálózat, kapcsolatok révén direkt munkaerőpiaci hatás is megfigyelhető lesz. A projektet támogatja a Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara is.

 

Prof. dr. Pethő Attila kutatásvezető (a DE Informatikai Kar dékánja)

Dr. Várhelyi Tamás projektvezető (a Lokálpatrióta Egyesület elnöke)

Elérhetőség (projektvezető): varhelyit@hotmail.com